Zabytki - Wpisane do rejestru zabytków

Wg rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:
 kościół par © leczyca.info Zabytki - Wpisane do rejestru zabytków

Wg rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:
 kościół par © leczyca.info
Aktualnie jesteś:  leczyca.info Łęczyca Zabytki

Zabytki

Wpisane do rejestru zabytków

Wg rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:
 • kościół par. pw. św. Andrzeja, XV w., XVII-XIX w., nr rej.: 516 z 15.05.1946 oraz 68 z 25.07.1967
  • zespół klasztorny bernardynów, 1 poł. XVII w.:
  • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, nr rej.: 83-V-7 z 5.06.1946 oraz 70 z 26.07.1967
  • klasztor, nr rej.: 86-V-10 z 5.06.1946 oraz 71 z 26.07.1967

 • zespół klasztorny dominikanów (kościół i klasztor), ob. więzienie, poł. XIV w., k. XVIII w., k. XIX w., nr rej.: 81-V-5 z 15.05.1946 i z 13.03.1961
  • klasztor norbertanek, ob. urszulanek, pocz. XVII w., 2 poł. XIX w., nr rej.: 450 z 27.07.1967

 • park miejski, k. XVIII w., 1828-30, nr rej.: A/30 z 22.06.2006
 • zespół zamkowy, XIV-XVIII w.:
  • dom wsch. - prochownia, XVIII w., nr rej.: 87-V-11 z 15.05.1946 oraz 74 z 26.07.1967
  • „dom nowy”, nr rej.: 80-V-4 z 15.05.1946 oraz 73 z 26.07.1967
  • wieża i mury, nr rej.: 91-V-15 z 15.05.1946 oraz 75 z 26.07.1967

 • baszta obronna, obecnie dzwonnica kościoła parafialnego, XIV w., XVIII w., nr rej.: 84-V-8 z 5.06.1946 oraz 69 z 25.07.1967
 • ratusz, 1788-90, nr rej.: 460-V-20 z 6.05.1949 oraz 76 z 27.07.1967
 • hotel, obecnie dom mieszkalny, ul. Kościuszki 32, poł. XIX w., nr rej.: 464 z 29.07.1967
 • szkoła, al. Jana Pawła II 1, 1 poł. XIX w., nr rej.: 896-V-76 z 1953 oraz 465 z 29.07.1967
 • wieża szybowa „Łęczyca I” kopalni rudy żelaza, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, nr rej.: 647 z 11.06.1994
 • przestrzenny układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej - Krośniewicka Kolej Dojazdowa
 • liczne domy z XIX wieku
Inne

Obiekty historyczne:
 • Mała Synagoga zbudowana w końcu XVIII wieku
 • cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Kaliskiej z kwaterami wojskowymi z 1914, 1920 i 1939 r.
 • cmentarz ewangelicko-augsburski z kwaterą wojskową z 1914 r.
Nieistniejące obiekty:
 • Duża Synagoga z 1787 roku.
 • Kościół Ewangelicki, z ok. 1860 roku.

źródło: pl.wikipedia.org 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe