Historia - © leczyca.info Historia - © leczyca.info
Aktualnie jesteś:  leczyca.info Łęczyca Historia

Historia

 • VI-XII wiek istniał tu gród w niedalekim Tumie,
 • VII wiek osada na prawym brzegu dawnego koryta Bzury, na lewym brzegu rzeki osada targowa z kościołem św. Krzyża,
 • na przełomie X i XI wieku w Tumie powstało opactwo benedyktynów ufundowane przez Chrobrego z udziałem św. Wojciecha,
 • XI i XII wiek najważniejszy gród prowincji,
 • 1136 wymieniona pod nazwą łacińską Lancicia,
 • 1138-1148 gród siedzibą księżnej Salomei, wdowy po Bolesławie Krzywoustym (Łęczyca była wtedy stolicą tzw. oprawy wdowiej)
 • 1141-1161 budowa w Tumie, na miejscu rozebranego opactwa benedyktynów, kolegiaty NMP i św. Aleksego, stała się ona miejscem zjazdów książęcych i synodów kościelnych metropolii gnieźnieńskiej, pierwsze polskie Sejmy
 • 1264 podział ziemi łęczyckiej na księstwo łęczyckie i księstwo sieradzkie
 • przed 1267 nadanie praw miejskich, lokacja miasta na północ od osady na lewym brzegu Bzury, stolica księstwa łęczyckiego,
 • w XVI wieku rozwój miasta jako ośrodka rzemieślniczo-handlowego, stolica województwa łęczyckiego,
 • od 1793 pod zaborem pruskim, likwidacja województwa łęczyckiego,
 • od 1807 w Księstwie Warszawskim,
 • od 1815 w Królestwie Polskim,
 • w latach 1919-1975 miasto siedzibą powiatu w województwie łódzkim,
 • w 1914 walki w ramach bitwy łódzkiej, udział Legionów Piłsudskiego,
 • w 1939 walki z Niemcami Armii Poznań i Pomorze – Bitwa nad Bzurą,
 • w latach 1939-1945 wielkie straty w ludziach, zagłada ludności żydowskiej,
 • lata 1955-1992 – Łęczyckie Zagłębie Rud Żelaza
 • lata 1975-1999 w województwie płockim,
 • po 1999 w województwie łódzkim

źródło: pl.wikipedia.org 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe