Edukacja - W mieście znajdują się 3 przedszkola miejskie, 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 liceum ogólnokształcące © leczyca.info Edukacja - W mieście znajdują się 3 przedszkola miejskie, 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 liceum ogólnokształcące © leczyca.info
Aktualnie jesteś:  leczyca.info Łęczyca Edukacja

Edukacja

W mieście znajdują się 3 przedszkola miejskie, 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 liceum ogólnokształcące.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. M.Konopnickiej
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Technikum Nr 1
  • Liceum Profilowane Nr 1
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  • Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1
  • Technikum Uzupełniające dla Młodzieży Nr 1
  • Policealna Szkoła dla Młodzieży Nr 1
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jadwigi Grodzkiej
  • Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 2
  • Liceum Profilowane Nr 2
  • Technikum Nr 2
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  • Policealna Szkoła dla Młodzieży Nr 2
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

źródło: pl.wikipedia.org 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe